Małżeństwo


„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstało z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest ono nastawione na dobro współmałżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” KKK 1660

 

Formalności przed zawarciem małżeństwa

 

Zaślubiny są możliwe we wszystkie dni tygodnia oprócz piątku, nie robimy żadnych wyjątków.

Aby stać się mężem lub żoną, należy mieć szczere, niczym nieprzymuszone pragnienie zawarcia małżeństwa.

Chęć zawarcia ślubu konkordatowego nie uchroni nas przed wizytą w Urzędzie Stanu Cywilnego. Musimy bowiem dostarczyć do kancelarii parafialnej zaświadczenie o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa, które wydaje USC. Aby uzyskać to zaświadczenie musimy przedłożyć w urzędzie następujące dokumenty: dowód osobisty, pisemne zapewnienie, że nie ma okoliczności eliminujących zawarcie małżeństwa. Ponadto osoba rozwiedziona musi dołączyć skrócony odpis aktu małżeństwa z informacją o rozwodzie, a wdowa lub wdowiec akt zgonu małżonka lub małżonki. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest postanowienie sądu rodzinnego na zawarcie związku małżeńskiego.

 

Obowiązuje zakaz państwowy i kościelny zawierania małżeństw przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia. Dla mężczyzny zwolnienie od tej granicy nie jest przewidziane. Kobieta, która ukończyła 16 rok życia, może uzyskać zgodę sądu rodzinnego na zawarcie małżeństwa. W takim przypadku potrzebna będzie również dyspensa ks. Biskupa Ordynariusza miejsca.

 

Narzeczeni zgłaszają się minimum 3 miesiące przed ślubem, po uprzednim uzgodnieniu spotkania z ks. proboszczem, bądź ks. wikariuszem. Jest to czas sprawdzania, czy małżeństwo może być ważnie zawarte. Skracanie tego czasu powoduje niepotrzebne komplikacje i koszty, bowiem w takiej sytuacji należy wystosować prośbę do Ks. Biskupa o zgodę na skrócenie tego okresu przygotowania.

 

Przychodząc do kancelarii narzeczeni powinni posiadać następujące dokumenty:

- dowód osobisty,

- aktualna metryka chrztu do ślubu (z datą do 3 miesięcy wstecz), jeśli chrzest był w innej parafii,

- świadectwo bierzmowania (zwykle wpisane jest na metryce chrztu),

- spisane z pamiątek daty i parafie Pierwszej Komunii św.
- do okazania świadectwa z nauki religii

- indeks przygotowania bliższego do małżeństwa,

- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego, gdy narzeczeni chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno - prawne, tzw. ślub konkordatowy

(zaświadczenie ważne jest 180 dni i może być dostarczone w terminie późniejszym),

- akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny,

- w przypadku wdowca lub wdowy, świadectwo zgonu współmałżonka.

 

Rozmowa duszpasterska przed ślubem odbywa się w następujących etapach:

1. Spisanie protokołu przedślubnego, oraz inne ustalenia szczegółowe. Spisanie protokołu zajmuje ok. 1 godz. lub więcej, dlatego należy umówić się na konkretny termin (nie mniej niż trzy miesiące przed ślubem).

2. Spotkanie w celu wygłoszenia zapowiedzi w parafiach narzeczonych, (na około miesiąc przed dniem ślubu, przy tej okazji można dostarczyć zaświadczenie z USC),

3. Narzeczeni zgłaszają się w tygodniu przed ślubem celem omówienia liturgii ślubnej oraz spisania aktu małżeństwa przedstawiając następujące dokumenty:

- zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach w innej parafii,

- indeks z poradni przedmałżeńskiej

- należy zwrócić potwierdzenie spowiedzi przedślubnej

- dane personalne świadków ślubu (imię, nazwisko, wiek oraz dokładny adres, jeśli nie podano ich wcześniej).

 

Świadkiem na ślubie może być tylko osoba pełnoletnia, usilnie zachęcamy aby była w stanie łaski uświęcającej i przyjęła w czasie zaślubin Komunię Św.

 

Kamerzysta, fotograf, powinien mieć kościelne uprawnienia do wykonywania swojego zawodu podczas ceremonii zaślubin w świątyni, i zgłosić się do zakrystii w celu uzgodnienia szczegółów.

 

Terminy przygotowania w parafiach znajdują sie w zakładce Dekanat