Chrzest


Informacje o udzielaniu Sakramentu Chrztu Świętego.

Uroczyste udzielanie sakramentu chrztu św. odbywa się w wyznaczone niedziele roku w czasie Mszy św. sprawowanej o godz. 1130.

Osoby samotne (panny) i rodzice żyjący bez sakramentu małżeństwa planowany chrzest swego dziecka uzgadniają w kancelarii z ks. Proboszczem inny, niż powyżej określony, dzień Chrztu Świętego, uprzednio należy się zgłosić na rozmowę.

1. Zgłoszenia o zamierzonym chrzcie dziecka przyjmowane są w kancelarii na miesiąc przed udzieleniem Sakramentu Chrztu Świętego. Rodzice i chrzestni winni odbyć przygotowanie do chrztu obejmujące cztery katechezy.

2. Zapis metrykalny dziecka sporządza się w Kancelarii Parafialnej w ostatnim tygodniu przed chrztem (nie wcześniej). Zgłaszają się rodzice i chrzestni (bądź uzgadniają dogodny termin).

3. Nie udzielamy sakramentu chrztu w przypadku niedopełnienia spraw kancelaryjnych w Kancelarii Parafialnej.

4. Chrzestni przedstawiają zaświadczenie ze swojej Parafii /w zaświadczeniu kapłan zapewnia, że kandydat na rodzica chrzestnego jest praktykującym katolikiem/.

5. Chrzestnymi mogą być: ochrzczeni, bierzmowani, wystarczająco dojrzali, praktykujący, małżonkowie żyjący w sakramentalnym związku małżeńskim. (Nie mogą być rodzicami chrzestnymi osoby niepraktykujące oraz żyjące w związku cywilnym, bądź rozwiedzeni).

6. Rodzice i rodzice chrzestni powinni być w stanie łaski uświęcającej i przyjąć Komunię św. podczas Mszy św.

7. Zaświadczenia dla rodziców chrzestnych do chrztu, który odbywa się w innej parafii, wydawane są w kancelarii parafialnej. Za okazaniem zaświadczenia o odbyciu katechez.

8. Do sprawowania ceremonii chrzcielnych należy przygotować;

- jedną świecę

- białą szatę

 

Terminy przygotowania w parafiach znajdują sie w zakładce Dekanat

TERMINY SPRAWOWANIA SAKRAMENTU CHRZTU ŚW. W PARAFII OSIECK W 2019 ROKU

 

 Styczeń Niedziela 27.01 godz. 11.30
 Luty Niedziela 24.02 godz. 11.30
 Kwiecień Sobota 20.04 godz. 20.00
 Kwiecień Poniedziałek 22.04 godz. 11.30
 Maj Niedziela 26.05 godz. 11.30
 Czerwiec Niedziela 23.06 godz. 11.30
 Lipiec Niedziela 28.07 godz. 11.30
 Sierpień Niedziela 18.081 godz. 11.30
 Wrzesień Niedziela 22.09 godz. 11.30
 Październik Niedziela 27.10 godz. 11.30
 Listopad Niedziela 24.11 godz. 11.30
 Grudzień Czwartek 26.12 godz. 11.30


1
Z racji odpustu, chrzest przeniesiony na trzecią niedzielę 
miesiąca.

 

Katechezy dla rodziców i chrzestnych

 

01.09.2019 r. - katecheza I i II
08.09.2019 r. - katecheza III i IV
03.11.2019 r. - katecheza I i II
10.11.2019 r. - katecheza III i IV
05.01.2020 r. - katecheza I i II
12.01.2020 r. - katecheza III i IV
01.03.2020 r. - katecheza I i II
08.03.2020 r. - katecheza III i IV
03.05.2020 r. - katcheza I i II

10.05.2020 r. - katecheza III i IV
07.06.2020 r. - katecheza I i II
14.06.2020 r. - katecheza III i IV

 

Katechezy będą odbywać się w sali
przy ul. Warszawskiej 1.
Spotkanie rozpoczyna się Mszą Św. o godz. 17:00.