Historia Parafii


Pierwotny kościół ufundowany i uposażony został około 1300 r. przez książąt mazowieckich. Była to budowla drewniana. W I połowie XIV spłonęła. W 1353 roku powstał nowy drewniany kościół pod wezwaniem św. Bartłomieja. Ufundował go książę mazowiecki Ziemowit III. Podczas inwazji szwedzkiej w 1656 r. kościół został spalony. Wybudowano kolejny drewniany kościół w 1675 r. fundacji Franciszka Bielińskiego, starosty osieckiego, który przetrwał do 1778 r. Następnie w latach 1778 - 1782 wybudowano kościół murowany, w stylu barokowym, fundacji ks. Andrzeja Reptowskiego, miejscowego proboszcza. Obecny kościół parafialny jest murowany. Wybudowany został w latach 1902 - 1908 staraniem ks. Aleksandra Olszewskiego.  Konsekrowany w 1909 r. przez Franciszka Jaczewskiego, biskupa lubelskiego. Styl neogotycki (tzw. gotyk nadwiślański).