Domowy Kościół


Domowy Kościół - jest małżeńsko - rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. DK łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END). Założycielem DK jest Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki. W rozwoju DK ściśle współpracowała z Założycielem siostra Jadwiga Skudro RSCJ. Duchową kolebką DK jest Krościenko nad Dunajcem, gdzie w 1973 roku odbyła się pierwsza oaza rodzin. Domowy Kościół jest Polsce jedynym ruchem, który na pierwszym miejscu stawia duchowość małżeńską.

DK zwraca szczególna uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim. DK dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do:


- życia słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia
- życia modlitwą, jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem,
- życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego,
- dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi,
- postawy służby we wspólnocie Kościoła według otrzymanych darów.

 

Budowaniu jedności w małżeństwie i rodzinie służą następujące elementy formacyjne zobowiązania:
1. codzienna modlitwa osobista,
2. regularne spotkanie ze słowem Bożym,
3. codzienna modlitwa małżeńska,
4. codzienna modlitwa rodzinna,
5. comiesięczny dialog małżeński,
6. reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną,
7. uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.


Dzięki wprowadzaniu w życie tych elementów następuje indywidualne zbliżenie się małżonków do Boga i wzrastanie na drodze duchowości małżeńskiej.

 

Zapraszamy do włączenia się do wspólnoty, aby pogłębiać i rozwijać miłość małżeńską, rodzicielską i braterską.

 

W naszej parafii działa krąg Domowego Kościoła w którym uczestniczy sześć rodzin.

Kontakt do księdza opiekuna: tel. 509 755 841