Strona Główna


Z DNIEM 01.07.2018 ZMIENI SIĘ PORZĄDEK MSZY

 

ŚWIĘTYCH NIEDZIELNYCH, NA NASTĘPUJĄCY:

 

W KOŚCIELE: 7.30; 9.00; 11.30; 17.00

 

W STAREJ HUCIE: 10.30

W związku z wejściem w życie przepisów RODO informujemy osoby zainteresowane:

Świadectwo chrztu, bierzmowania, zawarcia małżeństwa, zaświadczenie dla chrzestnych i inne akty i zaświadczenia mogą zostać wydane wyłącznie osobom, których one dotyczą, jeśli są pełnoletnie; w przypadku aktu osób małoletnich, ich rodzicom i prawnym opiekunom. Przy wydawaniu zaświadczenia należy mieć pewność co do tożsamości osoby, dlatego wymagany jest dokument tożsamości. Inne osoby mogą otrzymać akt wyłącznie na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienione osoby.