Strona Główna


REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE W PARAFII OSIECK
29-31 MARCA 2019r.

 

29 MARCA – PIĄTEK

Godz.   9.00 – MSZA ŚW. Z NAUKĄ REKOLEKCYJNĄ
Godz. 10.45 – MSZA ŚW. DLA DZIECI
Godz. 12.00 – MSZA ŚW. DLA MŁODZIEŻY
Godz. 17.30 – DROGA KRZYŻOWA
Godz. 18.00 – MSZA ŚW. Z NAUKĄ REKOLEKCYJNĄ
     PO MSZY ŚW. NAUKA STANOWA DLA KOBIET

 

30 MARCA – SOBOTA

Godz.   9.00 – MSZA ŚW. Z NAUKĄ REKOLEKCYJNĄ
Godz. 10.30 – MSZA ŚW. DLA DZIECI
Godz. 12.00 – MSZA ŚW. DLA MŁODZIEŻY
Godz. 18.00 – MSZA ŚW. Z NAUKĄ REKOLEKCYJNĄ
     PO MSZY ŚW. NAUKA STANOWA DLA MĘŻCZYZN

 

31 MARCA – NIEDZIELA

Godz.   7.30 – MSZA ŚW. Z NAUKĄ REKOLEKCYJNĄ
Godz.   9.00 – MSZA ŚW. Z NAUKĄ REKOLEKCYJNĄ
Godz. 10.00 – GORZKIE ŻALE
Godz. 10.30 – MSZA ŚW. W KAPLICY W STAREJ HUCIE
Godz. 11.30 – MSZA ŚW. Z NAUKĄ REKOLEKCYJNĄ
Godz. 16.00 – KONFERENCJA DLA MŁODZIEŻY
Godz. 17.00 – MSZA ŚW. Z NAUKĄ REKOLEKCYJNĄ

 

        SPOWIEDŹ ŚWIĘTA - PIĄTEK I SOBOTA

W związku z wejściem w życie przepisów RODO informujemy osoby zainteresowane:

Świadectwo chrztu, bierzmowania, zawarcia małżeństwa, zaświadczenie dla chrzestnych i inne akty i zaświadczenia mogą zostać wydane wyłącznie osobom, których one dotyczą, jeśli są pełnoletnie; w przypadku aktu osób małoletnich, ich rodzicom i prawnym opiekunom. Przy wydawaniu zaświadczenia należy mieć pewność co do tożsamości osoby, dlatego wymagany jest dokument tożsamości. Inne osoby mogą otrzymać akt wyłącznie na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienione osoby.