Strona Główna


Niech radość płynąca ze Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa, stanie się udziałem wszystkich naszych Parafian i Gości. Życzymy, zdrowia, wszelkich pomyślności, sukcesów, życzliwości ludzi, wzajemnej dobroci i wszystkiego co jest piekne i wartościowe; a nade wszystko świadomości, że jesteśmy dziećmi Bożymi i w Niebie czeka na nas kochający Ojciec. Szczęść Boże Wszystkim

                                       Ks. Krzysztof i Ks. Mateusz

W związku z wejściem w życie przepisów RODO informujemy osoby zainteresowane:

Świadectwo chrztu, bierzmowania, zawarcia małżeństwa, zaświadczenie dla chrzestnych i inne akty i zaświadczenia mogą zostać wydane wyłącznie osobom, których one dotyczą, jeśli są pełnoletnie; w przypadku aktu osób małoletnich, ich rodzicom i prawnym opiekunom. Przy wydawaniu zaświadczenia należy mieć pewność co do tożsamości osoby, dlatego wymagany jest dokument tożsamości. Inne osoby mogą otrzymać akt wyłącznie na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienione osoby.